top of page

MINU

TEENUSED

Olen hariduselt psühholoog. Igapäevaselt tegelen lisaks psühholoogilisele nõustamisele ka  perelepituse ja supervisiooni/coachinguga nii individuaalsel kui ka organisatsioonilisel tasandil. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige (2017 - 2019 juhatuse liige) ning alates 2015. aastast Perelepituse ühingu liige.

Teenust osutan eesti ja vene keeles.

Nõustamine

Mis on psühholoogiline nõustamine?

    Meil kõigil tuleb elus ette olukordi, kus me ei tea, kuidas toime tulla oma probleemidega või suhetes lähedastega. Psühholoogiline nõustamine on minu ja Sinu vaheline kohtumine, kus Sa saad rääkida pingetest ja olukordadest, mis tekitavad rahulolematust. Nõustamisel analüüsime põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud ja otsime koos lahendusi.

Mis on pereteraapia?

Pereteraapia on psühhoteraapiameetod, kus perekond on süsteem ja ühe pereliikmega toimuv muutus põhjustab muutuse kogu süsteemis. Pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võivad olla näiteks peresisese toetuse suurenemine, perekonnaliikmete toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, parem emotsionaalne kontakt ning paranenud probleemilahendusoskused.

Mis on supervisioon?

       Töötad igapäevaselt inimestega, Sul on tööl keerulised olukorrad või tunned, et oled läbipõlemise äärel? Individuaalne supervisioon ehk tööalane nõustamine on lahendus, kui otsid muutust või toetust oma tööelus. Superviisorina aitan Sul toime tulla pinge, stressi ja väsimusega, leida uusi lahendusi tööalastele olukordadele ja enda ressursside leidmisele.

Oled juht ja Sinu meeskonnas/organisatsioonis on toimumas töökorralduse muudatused, esinevad keerulised olukorrad või konfliktsituatsioonid? Meeskonna/organisatsiooni supervisioon toetab Sind meeskonna loomisel, muudatuste juhtimisel ning väärtuste elluviimisel.

Rohkem infot siin.

Mis on coaching ehk arendav juhtimine?

  Kui Sa soovid teha plaane ja Sul on kindel eesmärk või siht, oskus või harjumus, mida soovid omandada ning teha teadlikult tööd iseendaga, siis coahing on see sild eesmärkide ja nende elluviimise vahel. Mina coachina saan aidata Sul mõelda ja areneda.

Rohkem infot siin.

Mis on perelepitus?

Oled lapsevanem ja soovid kaaslasest lahku minna või oled juba lahutanud ning soovite omavahel saavutada parima võimaliku kokkulepe laste vajadustest lähtuvalt... Perelepituse eesmärk on neutraalse isiku ehk perelepitaja vahendusel suunata osapooli leidma võimalikke lahendusi laste ja ka varaga seotud küsimustes.

Rohkem infot siin.

Mis on perekonstellatsioon?

Kui tunned, et Sinu elus on takistused (tunne, situatsioonid, suhted jne), mis häirivad oluliselt igapäeva elu, siis perekonstellatsiooni meetodi abil on võimalik vaadata Sinu olukorda, avastada takistavaid seoseid ning leida ressursse soovitud olukorra saavutamiseks. Perekonstellatsioone võib läbi viia nii individuaalselt kui grupis. Konstellatsioone viib läbi sertifitseeritud terapeut. Kui on huvi, võta ühendust.

Koolituste näidisteemad:

Enesejuhtimise koolitused ( nt toimetulek stressiga ja eneseabistrateegiad; depressioon ja eneseteraapia võimalused; kriisid elus)

      Juhtimise koolitused (nt eesmärkide seadmine ja saavutamine; suhtlemisoskus ja meeskonnatöö)

Hinnakirja leiad SIIT.

Coach
Supervisoon
Perelepitus
Koolitused
Perekonstellatsioon
Pereteraapia

Minu õpingud:

 • 2022- 2025 Pereterapeut pädevuskoolituse II aste ( 1242 ak/h); läbiviija: Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus

 • 2021 sissejuhatus Imago suhtetööle (32 ak/h); läbiviija Eesti Imago Suhteteraapia Ühing

 • 2021 Fundamentals Part II of Systemic Coaching and Constellations (18 ICF CCEU); läbiviija John Whittington

 • 2021 sissejuhatus süsteemsesse pereteraapiasse (100 tundi); läbiviija: Eesti Pereteraapia Kool

 • 2021 treening "Team Systemic Coaching Online" (6 ICF CCEU); läbiviija John Whittington

 • 2020 Täiendõppeprogramm: Muutustega kohanemine (52 tundi); läbiviija Tartu Ülikool

 • 2020 Peresüsteemide konstellöör-terapeudi väljaõpe (408 tundi); läbiviija: Konstellatsioonid OÜ ja Института Консультирования и Системных Решений – ИКСР

 • 2019 Perelepituse baaskoolitus/Konfliktmanagement und Mediation (160 tundi); läbiviija Lepituse Instituut ja Al-Institut Konfliktberatung und Mediation

 • 2019 Treening „Undrestanding Yourself and Others“ (32 tundi), läbiviija: ContactPlus Training

 • 2019 Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse (156 tundi); läbiviija Tartu Ülikool

 • 2017 treening „Süsteemne coaching ja konstellatsioonid“ ( 36 ICF CCEU); läbiviija John Whittington

 • 2016 Superviisori/coachi väljaõpe (598 tundi), läbiviija: International Coaching ja Supervision Institute, ANSE standarditele vastav sertifikaat

 • 2016 Perelepitaja kutsetunnistus (kehtib kuni 2028) tase 6 (lisa: laste intervjueerimine)

 • 2015 Perelepitaja baaskoolitus (160 tundi); läbiviija: Eesti Lepitajate Ühing

bottom of page